Megrendelés,-Á.SZ.F.


Érdeklődés vagy megrendelés

Kérjük, add meg adataid és a lehető leghamarabb válaszolunk!

Házhoz rendelés

Tetszik önnek a kép de bizonytalan? Több kép is érdekelné? Kíváncsi rá élőben? Rendeljen házhoz!

Komoly szándék esetén képeinket akár otthonában is bemutatjuk. Így akár több képből is kiválaszthatja mely festmény illik leginkább a lakberendezéséhez. A bemutatóra megbeszélt helyen és időben az önnek leginkább tetsző képekkel jelenünk meg. Ez önre nézve sem kötelezettséget sem kiadást nem jelent.

Ferencsik Árpád

Beremend 7827

Kossuth L. u. 64

aferencsik@gmail.com

0036 30 283 4084

Adószám: 71057521-1-22


Általános Szerzõdési Feltételek (ÁSZF)

www.ferencsikart.com

Üdvözöljük Feriencsik Árpád. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerzõdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.ferencsikart.com weboldalon  elérhetõ szolgáltatás igénybevételének igénybevevõ (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján www. ferencsikart.com és aldomainjein történõ jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhetõ a következõ weboldalról: www.ferencsikart.com

Vásárló személyes adatainak kezelésérõl az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, amely elérhetõ közvetlenül a weboldalról: www.ferencsikart.com(Az ÁSZF legalján a 12. pont)A honlap mûvészeti alkotások és lakáskiegészítõk széles kínálatával foglalkozik, amelyeket márka, kiszerelés, méret szerinti besorolásban talál meg a Vásárló a honlapon.

Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A színek eltérhetnek a valós színektõl az eltérõ típusú monitorok és beállítások miatt.

A Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Szolgáltató neve: Feriencsik Árpád

Szolgáltató székhelye (és egyben levelezési címe): 7827 Beremend Gesztenye Fasor 7/b

Üzlethelyiség címe:

Kapcsolattartó neve: Feriencsik Árpád

Elektronikus levelezési cím: aferencsik@gmail.com

Telefonszám: + 36 30 2834084

Cégjegyzékszám:

Adószám: 75057521-1-22

Közösségi adószám:

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Bankszámlavezetõ bank neve:

Bankszámlaszám:

A szerzõdés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, : WEBNODE

elektronikus levelezési címe:1. ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezõ rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 A jelen Szabályzat 2017. 02. hó 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése elõtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

1.3 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa - akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezõnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

1.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenõ tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenõ tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

2.1 Felhasználó a weboldalon történõ vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthetõ adatok esetén a létrejövõ elektronikus szerzõdés semmis. Szolgáltató kizárja felelõsségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethetõ szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemû felelõsség nem terheli.

2.4 A Szolgáltatót nem terheli felelõsség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetõvé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK KÖRE

4.1 A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetõk meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendõk, tartalmazzák a törvényben elõírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2 A Webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekrõl fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelõsséget a Webáruházban megjelenõ kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözõség miatt.

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körûen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos idõtartamáról.

4.4 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentõsen eltérõ, esetleg rendszerhiba miatt megjelenõ "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történõ szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Hibás ár esetén feltûnõ értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerzõdés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerzõdéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejezõ nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerzõdésrõl, amelyekbõl jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerzõdésnek tekintendõ.

5. RENDELÉS MENETE

5.1 Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2 Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "megtekint" ikonra kattintva.

5.4 Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a "tovább vásárolok" gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenõrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A "törlés - X" ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a "frissítés/kosár frissítése" ikonra kattint Felhasználó.

5.5 Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következõk:

Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történõ átvételkor: Az áru átvételekor történõ fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetõség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetõség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetõsége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.(folyamatban)

Szállítási költség:

A futárszolgálattal történõ házhozszállítás díja a megrendelés összegétõl és a választott fizetési módtól függõen az alábbiak szerint alakul:

  • Elõre fizetés (bankkártyás fizetés) esetén:
  • Utánvét esetén:

  2500- Ft

1A szállítási díjaink egész Magyarország területére értendõ belföldi szállítási díjak.

A csere feltétele a vásárláshoz mellékelt számla megléte, továbbá a termék nem lehet már használt, vagyis feltétel az eredeti állapot.

Amennyiben  hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követõen még egyszer megerõsítheti a megrendelést, vagy lehetõség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerzõdéstõl.

  • A fizetendõ végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót, és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár elõtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzõkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzõkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti idõszakban.
  • Az adatok megadását követõen Felhasználó a "rendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, elõtte azonban még egyszer ellenõrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
  • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása elõtt minden esetben vissza tud lépni az elõzõ fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
  • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követõen visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétõl számított, a szolgáltatás jellegétõl függõ elvárható határidõn belül, de legkésõbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerzõdéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendõ a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetõvé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelõsségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg idõben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási idõben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidõ lejárta után történik, az azt követõ napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2 Általános teljesítési határidõ, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Vásárló a teljesítés idõpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Vásárló felszólításában meghatározott idõpontban vagy idõn belül, felszólítás hiányában legkésõbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétõl számított harminc napon belül köteles a szerzõdés szerinti teljesítésre.

6.3 Ha Szolgáltató a szerzõdésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerzõdésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles errõl Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésõbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4 Szolgáltató nem vállal felelõsséget az esetleges technikai ismertetõk, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történõ elõzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történõ teljesítésre kizárólag Vásárlóval történõ egyeztetést követõen kerülhet sor!

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétõl számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerzõdéstõl, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

7.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idõ attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.

7.3 Vásárló a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.4 A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.5 Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerû használatból adódó anyagi kár megtérítését.


7.8 A Vásárló szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követõen, ha a vállalkozás a teljesítést a Vásárló kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követõen felmondási jogát elveszíti; olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidõ alatt is lehetséges ingadozásától függ; romlandó vagy minõségét rövid ideig megõrzõ termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követõ felbontása után nem küldhetõ vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követõen elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerzõdés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerzõdés teljesítésére csak a megkötéstõl számított harmincadik napot követõen kerül sor; olyan vállalkozási szerzõdés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgõs javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követõen a fogyasztó a csomagolást felbontotta; hírlap, folyóirat és idõszaki lap tekintetében, az elõfizetéses szerzõdések kivételével; nyilvános árverésen megkötött szerzõdések esetében; lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerzõdés, fuvarozás, személygépjármû-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidõs tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerzõdés esetében, ha a szerzõdésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidõt kötöttek ki; a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, elõzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejûleg nyilatkozott annak tudomásul vételérõl, hogy a teljesítés megkezdését követõen elveszíti az elállási jogát.

7.9 Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követõen a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésõbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére,.

7.10 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11 Vásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerzõdéstõl való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történõ megküldésétõl számított 14 napnál semmiféleképpen sem késõbb visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12 Vásárlónak írásban történõ elállás esetén elegendõ az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.13 Vásárló akkor tartja be a határidõt, ha a 14 napos idõszak letelte elõtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.14 A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.15 A Szolgáltató nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ szállítási mód választásából adódik.

7.16 Vásárló kizárólag akkor vonható felelõsségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és mûködésének megállapításához szükségestõl eltérõ kezelés miatt következett be.

7.17 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

7.18 Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetõségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történõ jelzés alkalmával a postára adás idõpontját vesszük figyelembe, telefonon történõ jelzés alkalmával pedig a telefonon történõ jelzését. Postai úton történõ jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vásárló a Szolgáltató részére.

7.19 Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerû használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerû használatából eredõ károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követõ tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

7.20 A vásárló és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhetõ el.

7.21 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhetõ el.

7.22 Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetõségeken.

7.23 Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minõsülõ Fellhasználókat illeti meg.

7.24 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.25.1 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot a Szolgáltató elérhetõségeinek egyikére elküldeni.

7.25.2 Fogyasztó határidõben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétõl számított 14. nap lejárta elõtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történõ elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történõ jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történõ értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

7.25.3 A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidõ betartottnak minõsül, amennyiben a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülõ költségeket.

7.25.4 A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerzõdés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti idõszakban is gyakorolja elállási jogát.

7.25.5 Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérõ idõpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételbõl vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtõl számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

8.1 Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2 Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3 Milyen határidõben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltetõ vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6 Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7 Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8 Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

8.9 Milyen határidõben érvényesítheti a Vásárló a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

8.11 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12 Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

8.13 A Vásárlót milyen jogok és milyen határidõn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás idõtartama egy év. A jótállási határidõ a fogyasztási cikk Vásárló részére történõ átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdõdik.

8.14 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15 Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésbõl, túlzott igénybevételbõl, illetve a meghatározottól eltérõ behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerû használatából keletkeztek.

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNÕ ELJÁRÁS

9.1 Vásárló és Szolgáltató közötti szerzõdésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitõl a Vásárló hátrányára nem térhet el.

9.2 A Vásárló kötelessége a szerzõdés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4 A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényérõl jegyzõkönyvet köteles felvenni.

9.5 A jegyzõkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

9.6 Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetõségérõl annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltetõ testülethez fordulás lehetõségérõl is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

9.7 A Szolgáltató a jegyzõkönyvet az annak felvételétõl számított három évig köteles megõrizni, és azt az ellenõrzõ hatóság kérésére bemutatni.

9.8 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremûködõt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelõsséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerûségét és érvényesíthetõségét nem érinti.

10.3 Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megilletõ jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthetõ az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történõ lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a késõbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4 Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

11. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1 Honlapunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelõ minõségben, a megrendelõ teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerzõdéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

11.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megõrzi a Szolgáltató, és azt az ellenõrzõ hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4 Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5 A Fogyasztó/Vásárló panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsõ fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetõségeihttps://jarasinfo.gov.hu

11.6 A Fogyasztó/Vásárló panasza esetén lehetõsége van békéltetõ testülethez fordulni, melyek elérhetõségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltetõ Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 9021 Gyõr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petõfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fõ tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petõfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11.7 A békéltetõ testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltetõ testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerû, gyors, hatékony és költségkímélõ érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltetõ testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megilletõ jogokkal és a fogyasztót terhelõ kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8 Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerzõdéssel összefüggõ határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fõvárosi kereskedelmi és iparkamara mellett mûködõ békéltetõ testület illetékes.

11.9 Szolgáltatót a békéltetõ testületi eljárásban együttmûködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltetõ testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltetõ testületet mûködtetõ kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttmûködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelõ írásbeli egyezségkötés lehetõségének felajánlására terjed ki.

12. ADATVÉDELEM

Adatkezelési tájékoztató

www.ferencsikart.com

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelõen gyûjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehetõ legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.


A személyes adatok törlését is bármikor kérheti az aferencsik@gmail.com címen. - Adatkezelési Tájékoztató - 2017.

BevezetésAz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a honlap-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezõ.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése elõtt egyértelmûen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrõl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérõl, az adatkezelés idõtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetõségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyûjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyûjtés célja,

d) az adatkezelés idõtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetõségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.


A tájékoztató módosításai a fenti címen történõ közzététellel lépnek hatályba. Értelmezõ fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Webáruház mûködtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop üzemeltetéshez/mûködtetéshez kapcsolódó adatkezelés körében a következõket:

a) az adatgyûjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyûjtés célja,

d) az adatkezelés idõtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelõk személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyûjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetõvé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történõ biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerû számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerû számla kiállítása, továbbá a szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetõvé tétele.

A vásárlás/regisztráció idõpontja

Technikai mûvelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai mûvelet végrehajtása.